1

A Simple Key For viagra original price in uae Unveiled

News Discuss 
• ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ มีหน้าที่ในการคอนโทรลการไหลของกระแสไฟฟ้า(ทั้งอนุญาตให้ไหล และบล็อคไม่ให้ไหลผ่าน) ซึ่งคล้ายๆกับไดโอด แต่ทรานซิสเตอร์สามารถทำอะไรได้มากกว่า เพราะนอกจากจะคอนโทรลทิศทางการไหลได้แล้ว ยังสามารถควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าได้ด้วย, ความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะสารกึ่งตัวนำภายในตัวมัน. ตัวต้านทานร้อนและไหม้เสียหายเกิดจากอะไร และจะป้องกันอย่างไร? S... https://walesp112pcl6.wikicorrespondent.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story